Heading

  
 • Heading

                
 • Heading

Undi Pos Luar Negara

Heading

Heading

Terdapat tiga (3) kategori undi pos:
 • i. Kategori 1A: Anggota polis dan tentera yang tidak dapat hadir undi awal kerana bertugas, petugas media yang menjalankan urusan liputan penjalanan pilihan raya, Ahli/pegawai SPR dan petugas pilihan raya. Kategori ini perlu memohon undi pos secara manual menggunakan Borang 1A.
 • ii. Kategori 1B: Warganegara Malaysia yang bermastautin di luar negara dan telah layak mengundi. Kategori ini perlu memohon undi pos secara atas talian (online) melalui portal berikut: https://myspr.spr.gov.my/login
 • iii. Kategori 1C: Anggota 9 Agensi Kerajaan dalam sektor kesihatan dan keselamatan. Kategori ini perlu memohon undi pos secara atas talian (online) melalui portal berikut: https://myspr.spr.gov.my/login
 • iv. Pengundi Tidak Hadir (PTH) Luar Negara: Pegawai Kerajaan dan pasangan serta pelajar di institusi pengajian tinggi dan pasangan yang bermastautin di luar negara dan telah didaftarkan sebagai PTH luar negara. Kategori ini tidak perlu memohon undi pos kerana telah didaftarkan sebagai pengundi pos secara automatik.
Mereka yang telah berdaftar sebagai pemilih dan tinggal di luar Negara kecuali mereka yang tinggal di Selatan Thailand, Singapura, Brunei dan wilayah Kalimantan Indonesia.
Kemudahan undi pos telah diberikan kepada semua rakyat Malaysia yang bermastautin di luar negara, termasuk di Kalimantan Indonesia, Wilayah Selatan Thailand, Brunei dan Singapura.
Anda mesti pernah berada di Malaysia atau kembali ke Malaysia tidak kurang daripada 30 hari dalam tempoh 5 tahun sebelum tarikh pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri yang sedang berkuat kuasa.
Pengundi biasa yang tinggal di luar negara hendaklah mengisi Borang 1B. Borang ini boleh dimuat turun dari laman web SPR. Permohonan melalui Borang 1B yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dihantar kepada Ibu Pejabat SPR di Putrajaya.

Borang 1B yang lengkap diisi boleh dihantar kepada Ibu Pejabat SPR melalui cara yang berikut :

 1. Melalui emel kepada upup@spr.gov.my
 2. Melalui faks ke 03-8881 0424/0399/0386/0369
 3. Melalui pos ke alamat,

  Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
  Menara SPR, No.2 Jalan P2T,
  Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62100 Putrajaya
  (u.p. Unit Pengurusan Undi Pos Luar Negara)

 4. Permohonan anda diterima oleh SPR selepas tarikh tutup undi pos luar negara. /li>
Permohonan undi pos luar negara dibuka pada 23 Januari 2018.
Permohonan mengundi secara pos dari luar negara ditutup pada hari pembubaran Parlimen
Ya. Garis panduan untuk memohon undi pos luar negara boleh dimuat turun di portal berikut: https://myspr.spr.gov.my/login atau di laman web SPR di pautan berikut: www.spr.gov.my
Tidak.Bagi Kategori 1A, permohonan undi pos perlu dikemukakan kepada Pegawai Pengurus dimana pengundi akan mengundi sebelum tarikh tutup permohonan.Bagi Kategori 1B dan 1C, sistem permohonan undi pos akan ditutup pada jam 11.59 malam pada tarikh tutup permohonan undi pos dan pengundi tidak akan dapat memohon selepas tarikh tutup tersebut.

Antara sebab-sebab permohonan untuk mengundi secara pos ditolak adalah seperti yang berikut;

 1. Bukan warganegara Malaysia;
 2. Belum mendaftar sebagai pemilih; 
 3. Anda tidak berada di Malaysia atau kembali ke Malaysia untuk tempoh kurang daripada 30 hari dalam tempoh 5 tahun sebelum tarikh pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri yang sedang berkuat kuasa;
Ya. Anda akan dimaklumkan sebab-sebab permohonan anda untuk mengundi secara pos ditolak melalui emel,telefon atau faks.
Ya. Anda layak untuk memohon untuk mengundi secara pos kerana sebelum itu anda berada di Malaysia tidak kurang dari 30 hari dalam tempoh 5 tahun sebelum pembubaran parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau kekosongan kerusi luar jangka.
Anda tidak layak. Mereka yang layak memohon untuk mengundi secara pos dari luar negara adalah terdiri daripada pemilih berdaftar yang tinggal di luar negara.
Sekiranya kertas undi telah diterima, anda perlu menanda kertas undi dan menghantarnya kembali dengan kadar segera ke alamat yang tertera di Sampul Keutamaan B.
Penghantaran boleh dilakukan dengan menggunakan mana-mana khidmat kurier sedia ada di negara anda. Walau bagaimanapun, kos penghantaran semula kertas undi yang telah ditanda adalah atas tanggungan anda.
Kertas undi pos akan dihantar kepada alamat yang diberikan oleh anda sebagaimana di Bahagian B dalam Borang 1B. Alamat yang diberikan perlulah lengkap kerana sampul-sampul dan kertas undi anda akan dihantar ke alamat yang dinyatakan.
Tarikh akhir kertas undi perlu diterima oleh SPR adalah sebelum pukul 5.00 petang hari pengundian.