Heading

  
 • Heading

                
 • Heading

Akademi Pilihan Raya_

Heading

Heading

Ditubuhkan pada tahun 2007 dan distruktur semula pada tahun 2016, Akademi Pilihan Raya (APR) diperkuatkan dengan 11 orang pegawai serta disokong oleh 19 orang kakitangan.

VISI :

Untuk Menjadi
Organisasi Pembelajaran dan
Institusi Demokratik Terulung dan
Disegani di Mata Dunia

MISI : 

Untuk Memastikan
Platform bagi Latihan dan Pendidikan
Tentang Pilihan Raya kepada Masyarakat
dan Menjadi Pusat Rujukan Utama tentang Pilihan Raya
 

STRUKTUR ORGANISASI : Carta Organisasi

LOKASI :

Akademi Pilihan Raya
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
Aras 6, Menara SPR
No. 2, Jalan P2T, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 PUTRAJAYA

TRAIN-EDUCATE-PROMOTE :

Melalui tiga fungsi utama iaitu melatih, mendidik dan mempromosi, APR berperanan sebagai pusat informasi dan rujukan utama berkaitan pilihan raya Malaysia selain memperkasa penglibatan rakyat dalam proses pilihan raya.
Objektif utama APR adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran warga SPR, petugas-petugas pilihan raya, parti-parti politik dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengurusan pilihan raya selain menjadi medium perhubungan di antara Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) dengan masyarakat.

PENGURUSAN LATIHAN-PENDIDIKAN PENGUNDI- KOMUNIKASI STRATEGIK-PENDAFTAR :

Empat komponen utama di bawah APR adalah:

 • Pengurusan Latihan – Berperanan dalam menganalisis keperluan dan keberkesanan latihan, merangka dan menggubal modul latihan, merancang dan melaksana program latihan serta menerbitkan bahan rujukan mengikut kumpulan sasar. Program yang dilaksanakan bermatlamat untuk memastikan kompetensi kumpulan sasar berada pada tahap yang terbaik dan dapat menjalankan tugas mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

      Kumpulan sasar Program Pengurusan Latihan adalah seperti berikut:

 • Pegawai dan kakitangan SPR;
 • Petugas-Petugas pilihan raya seperti Pegawai Pengurus, Penolong Pegawai Pengurus, Ketua Tempat Mengundi, Kerani Pengundian & Mengira Undi, Penyelia Pusat Mengundi, Kerani Penyemak Daftar Pemilih dan Pemandu Arah Pusat Mengundi;
 • Petugas Jabatan Kerajaan berkaitan pilihan raya seperti Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia;
 • Petugas-Petugas Parti Politik yang bertugas semasa proses pilihan raya; dan
 • Pemerhati Pilihan Raya.

 

 • Pendidikan Pengundi –Berperanan dalam merancang modul Pendidikan Pengundi yang bersesuaian dengan kumpulan sasar serta melaksanakan program pendidikan tentang proses demokrasi dan pilihan raya. Lebih dikenali sebagai Voter Education (VE), program ini diharap dapat melestarikan hasrat pembangunan progresif rakyat terutamanya dalam semangat demokrasi dan celik pilihan raya.

  Kumpulan sasar Program Pendidikan Pengundi adalah seperti berikut:

   

 • Institusi pengajian tinggi awam dan swasta;
 • Sekolah Rendah dan Menengah;
 • Agensi Kerajaan;
 • Badan Bukan Kerajaan; dan
 • Kumpulan komuniti serta pihak berkepentingan yang lain.

 

 • Komunikasi Strategik - Berperanan merancang dan membangunkan bahan penerbitan dan konten media sosial bagi mempromosikan agenda SPR serta menyampaikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat umum berkaitan pilihan raya. Selain itu, Program Komunikasi Strategik turut menjalinkan kerjasama pintar dengan pelbagai pihak termasuk badan pengurusan pilihan raya antarabangsa bagi berkongsi amalan terbaik berkaitan urusan latihan dan pendidikan pengundi.

 

 • Pendaftar - Bertanggungjawab menguruskan galeri dan pusat sumber pilihan raya, selain menjadi tunjang pentadbiran APR dalam aspek pengurusan sumber manusia dan pengurusan kewangan.

GALERI TAN SRI ABDUL AZIZ DAN PUSAT SUMBER

Galeri Tan Sri Abdul Aziz menjadi antara pusat rujukan utama bagi mendapatkan informasi mengenai pilihan raya di Malaysia dan turut menempatkan ruangan untuk sesi simulasi proses pengundian yang merupakan sudut “wajib lawat” yang sering mendapat sambutan daripada pelbagai lapisan pengunjung.

Galeri Tan Sri Abdul Aziz : 

Lokasi : Aras G, Menara SPR

Waktu Operasi : 

 • 8.30 pagi - 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat)
 • 8.30 pagi - 12.15 tengah hari | 2.45 petang - 5.00 petang (Jumaat)
  Di tutup pada cuti umum.

 

Pusat Sumber SPR : 

Lokasi : Aras 3, Menara SPR

Waktu Operasi : 

 • 8.30 pagi - 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat)
 • 8.30 pagi - 12.15 tengah hari | 2.45 petang - 5.00 petang (Jumaat)
  Di tutup pada cuti umum.

Pihak yang berminat untuk mengadakan program lawatan secara berkumpulan ke Galeri Tan Sri Abdul Aziz dan Pusat Sumber SPR, boleh menghubungi urus setia melalui e-mel akademipilihanraya@spr.gov.my

Program Latihan Pengurusan Pilihan Raya

 1. Latihan Petugas Pilihan Raya

       * Pegawai Pengurus  (PP)
       * Penolong Pegawai Pengurus  (PPP)
       * Pengurusan Undi Pos
       * Pasukan Penguat Kuasa Kempen Pilihan Raya (PP-KPR)
       * Pengawai Penyelaras (PPy) & Pegawai Yang Bertanggungjawab (PYB) Polis & Tentera
       * Pembantu Pilihan Raya (PPR)
       * Penyelia Pusat Mengundi (PPM)
       * Ketua Tempat Mengundi (KTM)
       * Kerani Pengundian & Mengira Undi (KPMU)
       * Kerani Penyemak Daftar Pemilih (KPDP)
       * Pemandu Arah Pusat Mengundi (PAPM)
   

 2. Latihan Pihak Bersekutu Dalam Urusan Pilihan Raya
       * Polis Diraja Malaysia (PDRM)
       * Media
       * Parti Politik
       * Pemerhati Pilihan Raya
       * Agensi-agensi Kerajaan
       * Badan Bukan Kerajaan (NGO)
   
 3. Latihan Fungsian Warga SPR
      * Orientation Camp (OC)
      * Election Camp (EC)
      * Registration Camp (RC)
      * Delimitation Camp (DC)
      * Training Of Trainer (TOT)

 

Program Pendidikan Pengundi (VE)

Silibus dan Modul Pembelajaran VE yang telah dirangka dan diselaraskan mengikut tiga peringkat kumpulan sasar: 

 1. VE-T (Tertiary)
  Terbuka kepada mahasiswa/i institut pengajian tinggi awam dan swasta, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, parti politik dan pihak berkepentingan yang lain. Silibus VE-T melibatkan asas dan sistem pilihan raya di Malaysia, penerangan ringkas mengenai SPR serta proses pilihan raya di Malaysia. Peserta juga akan didedahkan mengenai tanggungjawab pengundi serta terlibat dalam simulasi proses pengundian.
   
 2. VE-M (Menengah)
  Terbuka kepada pelajar sekolah menengah. Silibus VE-M termasuk pengenalan kepada punca kuasa SPR, sejarah pilihan raya, dan penjelasan mengenai proses pilihan raya. Peserta juga akan terlibat dalam simulasi proses pengundian.
   
 3. VE-R (Rendah)
  Terbuka kepada pelajar sekolah rendah. Silibus VE-R lebih ringkas mengenai keperluan untuk memilih mengikut kehendak individu, membuat pilihan berdasarkan undian dan peserta akan terlibat dalam aktiviti simulasi pemilihan ketua pelajar.
  Pihak yang berminat untuk menjemput Akademi Pilihan Raya menyampaikan taklimat mengenai proses pilihan raya di Malaysia atau ingin mengikuti program latihan/ pendidikan pengundi yang dianjurkan oleh Akademi Pilihan Raya, boleh menghubungi urus setia melalui e-mel akademipilihanraya@spr.gov.my

 

Media sosial menjadikan informasi pilihan raya lebih mudah diakses di samping menyediakan medium interaksi di antara SPR dengan segenap lapisan masyarakat.

Semua pihak dijemput untuk mengikuti kesemua media sosial Akademi Pilihan Raya seperti berikut: