Heading

  
 • Heading

                
 • Heading

SEMAKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN FEBRUARI 2024 (DPT BLN2/2024)

Heading

Heading

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN FEBRUARI 2024 (DPT BLN2/2024)

 1.  1. DPT BLN2/2024 telah diperaku dan diwartakan pada 22 Mac 2024 dan akan dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai 22 Mac 2024 hingga 20 April 2024.

 2.  DPT BLN 2/2024 ini mengandungi seperti berikut:

  1. 33,983 orang warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 29 Februari 2024 yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu;
  2. 6,742 orang pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya;
  3. 2,442 orang pemilih bertukar status/kategori pengundi.
  4. DPT BLN2/2024 boleh disemak melalui kaedah-kaedah berikut:
   1. Portal SPR di pautan https://www.spr.gov.my; atau https://mysprsemak.spr.gov.my;
   2. Aplikasi mudah alih MySPR Semak;
   3. Portal rasmi Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan http://ppn.spr.gov.my; atau
   4. Hotline SPR di talian 03-8892 7018.
  1.  Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 29 Februari 2024 atau pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 29 Februari 2024 yang mendapati namanya tiada dalam DPT BLN2/2024 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C. TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.

  2. Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam DPT BLN2/2024 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
  3. TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

  1. Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya, hendaklah mengisi Borang D.

  2. Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah (OKB).
  3. Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja untuk mengemukakan Borang D serta bayaran fi bagi bantahan tersebut.