Heading

  
  • Heading

                  
  • Heading

Visi, Misi & Dasar Utama

Heading

Heading

VISI SPR
Memartabatkan Institusi Pengurusan Pilihan Raya Bagi Mendaulatkan Demokrasi Negara.

MISI SPR
Memperkasakan Pengurusan Pilihan Raya Yang Lebih Efisien, Telus dan Adil Berlandaskan Perlembagaan dan Undang-Undang Bagi Mengukuhkan Kepercayaan Rakyat.