Heading

  
  • Heading

                  
  • Heading

Akta

Heading

Heading

AKTA SURUHANJAYA PILIHAN RAYA 1957
Suatu akta untuk membuat peruntukan bagi saraan, keistimewaan dan perlindungan anggota-anggota Pilihan Raya. Bagi hukuman kesalahan-kesalahan

Lagi

AKTA PILIHAN RAYA, 1958 (AKTA 19)
Suatu akta untuk membuat peruntukan mengenai Pilihan Raya bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan bagi Negeri-negeri.


Lagi

 

AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA, 1954 (AKTA 5)
Suatu akta bagi mencegah kesalahan Pilihan Raya dan perbuatan rasuah dan perbuatan yang menyalahi undang-undang dalam Pilihan Raya, bagi membuat peruntukan

Lagi