Heading

  
 • Heading

                
 • Heading

Permohonan Pas Media PRK Parlimen P.040 Kemaman, Terengganu

Heading

Heading

 

SILA BACA DENGAN TELITI

 

 1. Sila pastikan maklumat yang diperlukan diisi dengan tepat/betul sebelum menghantar permohonan.  Kesilapan pada maklumat boleh menyebabkan permohonan ditolak.

 

 1. Pemohon akan menerima e-mel notifikasi permohonan dalam tempoh 24 jam sebaik sahaja permohonan dihantar.  Sekiranya tidak menerima e-mel notifikasi tersebut; sila mohon semula atau hubungi talian +603-8892 7018 / 7353.

 

 1. Pemohon adalah digalakkan membuat tuntutan Pas Media SPR secara persendirian; namun sekiranya mewakilkan kepada pihak lain, surat kebenaran (secara pukal ditandatangani oleh majikan/ketua atau individu berkenaan) adalah WAJIB.

 

 1. TARIKH TUTUP PERMOHONAN :  10 NOVEMBER 2023 (JUMAAT)

 

 1. Paparan terbaik menggunakan pelayar web Microsoft Edge & Google Chrome versi terkini untuk sistem ini.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLEASE READ CAREFULLY

 

 1. Please ensure that the informations required are filled in accurately and correctly before submitting the application. Errors in the information may cause the application to be rejected.

 

 1. Applicants will receive an e-mail notification within 24 hours of submitting their application. If you did not receive an e-mail notification, please reapply or call +603-8892 7018 or 7353.

 

 1. Applicants are encouraged to collect the EC Media Pass in-person; however, if delegated to another party, a Consent Letter (in bulk collection signed by the employer/head, or individual concerned) is COMPULSORY.

 

 1. CLOSING DATE :  10 NOVEMBER 2023 (FRIDAY)

 

 1. System is best viewed using the latest version of the Microsoft Edge & Google Chrome web browser.