Heading

  
 • Heading

                
 • Heading

SEMAKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN OGOS 2022 (DPT BLN8/2022)

Heading

Heading

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN BULAN OGOS TAHUN 2022 (DPT BLN8/2022)

 1.  1. DPT BLN8/2022 telah diperaku pada 15 September 2022 dan diwartakan pada 14 Oktober 2022. DPT BLN8/2022 ini dibuka untuk semakan selama 30 hari mulai 15 September 2022 hingga 14 Oktober 2022.

 2.  DPT BLN 8/2022 ini mengandungi seperti berikut:

  1. 43,508 orang warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Ogos 2022 yang didaftarkan secara automatik sebagai pemilih baharu;
  2. 19,868 orang pemilih berdaftar yang bertukar bahagian pilihan raya;
  3. 6,544 orang pemilih bertukar status/kategori pengundi.
  4. DPT BLN8/2022 boleh disemak melalui kaedah-kaedah berikut:
   1. Portal SPR di pautan https://www.spr.gov.my; atau https://mysprsemak.spr.gov.my;
   2. Portal rasmi Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri di pautan http://ppn.spr.gov.my;
   3. Aplikasi dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my;
   4.  Aplikasi mudah alih MySPR Semak; atau
   5. Hotline SPR di talian 03-8892 7018.
  1.  Dalam tempoh semakan ini, warganegara yang berumur 18 tahun dan ke atas pada 1 hingga 31 Ogos 2022 atau pemilih berdaftar yang telah memohon pertukaran bahagian pilihan raya atau pertukaran status/kategori pengundi dalam tempoh 1 hingga 31 Ogos 2022 yang mendapati namanya tiada dalam DPT BLN8/2022 boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C. TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.

  2. Selain itu, mana-mana pemilih yang namanya ada dalam DPT BLN8/2022 mendapati terdapat kesilapan maklumat atau kesilapan kawasan pendaftaran juga boleh mengemukakan TUNTUTAN dengan mengisi Borang C.
  3. TUNTUTAN boleh dikemukakan secara dalam talian di pautan https://myspr.spr.gov.my atau hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja. Tiada bayaran fi dikenakan bagi tuntutan.

  1. Dalam tempoh semakan ini juga, mana-mana pemilih berdaftar di suatu bahagian pilihan raya yang membuat semakan dan berhasrat membuat BANTAHAN ke atas kemasukan nama pemilih yang membuat pertukaran ke bahagian pilihan rayanya, hendaklah mengisi Borang D.

  2. Seorang pembantah dibenarkan membantah tidak boleh melebihi 20 nama dengan bayaran fi sebanyak RM10 bagi setiap orang yang dibantah (OKB).
  3. Pembantah hendaklah hadir ke Pejabat Pilihan Raya Negeri yang berkenaan pada waktu pejabat pada mana-mana hari bekerja untuk mengemukakan Borang D serta bayaran fi bagi bantahan tersebut.