Heading

  
  • Heading

                  
  • Heading

Pemotongan dan Pembersihan

Heading

Heading

Kerana SPR tidak menerima laporan atau pengesahan kematian pemilih berkenaan dari Jabatan Pendaftaran Negara, atau mungkin kerana nama pemilih yang telah meninggal dunia itu masih dalam proses untuk pemotongan dari Daftar Pemilih.
Boleh, iaitu selepas SPR berpuashati dengan bukti- bukti yang dikemukakan.
Waris pemilih yang meninggal dunia hendaklah membuat laporan di Pejabat Pilihan Raya Negeri dengan menyertakan bersama Sijil Kematian dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.