Heading

  
 • Heading

                

Bahagian Pengurusan

Heading

Heading

 1. PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN
  • Bagi pemohonan yang dikemukakan sekurang-kurangnya empat (4) hari bekerja dari tarikh kenderaan hendak digunakan, pegawai penyelarasan akan memastikan bahawa pemandu dan kenderaan yang akan digunakan, dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya dua (2) hari dari tarikh penggunaannya. 
  •  

 2. PENCALONAN PINGAT
  • Borang-borang pencalonan yang lengkap dihantar ke Jabatan Perdana Menteri (JPM) atau Setiausaha Kerajaan (SUK) selewat-lewatnya 10 hari sebelum tarikh tutup.
    
 3. PENGURUSAN MESYUARAT
  • Bilik mesyuarat, makanan serta kelengkapan mesyuarat disediakan bagi setiap mesyuarat yang dibuat tempahan tidak kurang tiga (3) hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan.
    
 4. EDARAN SURAT
  • Surat / Memo yang diterima sebelum jam 3.00 petang diedar pada hari yang sama.
    
 5. URUSAN PERKHIDMATAN
  • Dokumen pengesahan lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen dikemukakan kepada Ketua Perkhidmatan dalam tempoh satu (1) minggu selepas maklumat yang lengkap diterima.
    
 6. URUSAN PERSARAAN
  • Borang maklumat asas persaraan dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam dua (2) tahun sebelum tarikh persaraan.
  • Borang maklumat persaraan dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam tiga (3) bulan sebelum tarikh persaraan.
    
 7. URUSAN CUTI
  • Borang permohonan cuti rehat yang telah diluluskan direkod dalam masa tiga (3) hari.
  • Permohonan cuti separuh gaji/tanpa gaji dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam masa tiga (3) hari selepas permohonan diterima untuk mendapatkan kelulusan.
    
 8. KURSUS UNTUK PEGAWAI DAN KAKITANGAN
  • Setiap pegawai dan kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun.
    
 9. KURSUS INDUKSI UMUM DAN KHUSUS
  • Pegawai dan Kakitangan yang baru dilantik menghadiri Kursus Induksi Umum dan Khusus untuk disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh enam bulan dari tarikh lapor diri.
    
 10. BIL TUNTUTAN
  • Pembayaran bil tuntutan diproses dan diselesaikan dalam masa 14 hari selepas diterima.
    
 11. PESANAN TEMPATAN
  • Pemprosesan pesanan tempatan dilakukan dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh diterima.
    
 12. BARANG-BARANG BEKALAN PEJABAT
  • Pembekalan barang-barang bekalan pejabat disediakan dalam masa lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan.
    
 13. BELANJAWAN TAHUNAN JABATAN
  • Penyediaan anggaran Belanjawan Tahunan Jabatan disediakan selewat-lewatnya pada pertengahan Mac setiap tahun.
    
 14. PENDIDIKAN PENGUNDI
  • Bahan-bahan pendidikan pengundi akan sentiasa berada di dalam kuantiti yang mencukupi dan sedia untuk digunakan.
    
 15. PERKHIDMATAN PELANGGAN
  • Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam sebulan bagi memberi penerangan kepada orang ramai berhubung tugas dan tanggungjawab SPR.
    
 16. PENERBITAN / PUSAT SUMBER
  • Menguruskan penerbitan Berita SPR sebanyak tiga (3) kali dalam setahun dan diedarkan pada bulan Mei (Bil. 1), September (Bil. 2) dan Januari (Bil. 3).
  • Menguruskan penerbitan Laporan Tahunan satu (1) kali dalam setahun dan diedarkan pada setiap bulan Jun.
  • Meningkatkan jumlah bahan bacaan ilmiah di perpustakaan SPR.
    
 17. PERHUBUNGAN AWAM
  • Memberi maklum balas terhadap aduan awam dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh aduan diterima.