TATACARA PENGISIAN BORANG A
(1) Sila pilih jenis Borang A seperti yang berikut:
(i) Parti Politik – Pendaftaran Baru sahaja;

(ii) Wakil Jabatan – Pendaftaran Baru & Pendaftaran Tukar Alamat Pusat Mengundi; dan

(iii) Individu – Pendaftaran Baru & Pendaftaran Tukar Alamat Pusat Mengundi

(2) Pendaftaran adalah berdasarkan alamat terkini di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN);
(3) Borang A yang dimuat turun daripada laman web SPR mestilah dicetak dalam DUA SALINAN, di mana satu salinan untuk dihantar kepada SPR dan satu salinan untuk       simpanan dan rujukan pemohon
(4) Borang A hendaklah diisi dengan betul dan jelas pada dalam bahagian-bahagian seperti yang berikut:
(i) Parti Politik (Borang A- No. Siri NW) – Sila isi:
(a) Bahagian I – Perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, dan 16;

(b) Bahagian II – Pengakuan Saksi; dan
(Saksi mestilah warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas)

(c) Bahagian VI
(Diisi oleh Penolong Pendaftar Pemilih).

(ii) Wakil Jabatan (Borang A- No. Siri JW) – Sila isi:
(a) Bahagian I – Perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, dan 16;

(b) Bahagian II – Pengakuan Saksi; dan
(Saksi mestilah warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas)

(c) Bahagian VI
(Diisi oleh Penolong Pendaftar Pemilih).

(iii) Individu (Borang A-No. Siri IW) – Sila isi:
(a) Bahagian I – Perkara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, dan 16; dan

(b) Bahagian II – Pengakuan Saksi
(Saksi mestilah warganegara Malaysia yang berumur 21 tahun dan ke atas)

Nota:
Bagi permohonan pendaftaran oleh individu menggunakan Borang A –Siri IW, Bahagian IV akan diisi oleh Penolong Pendaftar Pemilih yang menerima borang tersebut daripada pemohon berkenaan.

(5) Borang A yang telah lengkap diisi dalam dua salinan hendaklah disertakan dengan salinan MyKad dan dihantar sendiri ke:
(a) Ibu Pejabat SPR, Putrajaya (link kepada alamat Ibu Pejabat);
(b) Pejabat-Pejabat Pilihan Raya Negeri; atau (link kepada alamat PPN)
(c) Penolong-Pendaftar Pemilih Yang Dilantik Oleh SPR.
(6) Borang A yang telah lengkap diisi TIDAK BOLEH dihantar melalui pos, faks ataupun e-mel.
SILA KLIK UNTUK DOWNLOAD PILIHAN JENIS BORANG A :
© Hakcipta Terpelihara 2011 | Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia