Text Size
Urusan Buku-buku Panduan Pilihan Raya

Akta Pilihan Raya 1958

Bagi memudahkan pelaksanaan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan proses pilihan raya, beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan telah digubal. Undang-undang dan peraturan-peraturan ini bukan hanya memberi mandat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya tetapi juga digunakan sebagai panduan kepada parti-parti politik, calon-calon dan ejen-ejen mereka yang perlu diikuti. Senarai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkenaan adalah seperti berikut:

  • Akta Pilihan Raya, 1958 (Akta 19)
  • Akta Kesalahan Pilihan Raya, 1954 (Akta 5)
  • Peraturan Pilihan Raya (Perjalanan Pilihan Raya), 1981
  • Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih), 2002
  • Peraturan Pilihan Raya (Pengundian Pos) 2003

Sebagai tambahan, Perkara 113 hingga Perkara 120 dan Jadual Ketiga Belas Perlembagaan Persekutuan dan Perkara lain yang berkaitan dalam Perlembagaan Negeri hendaklah juga dirujuk.

 
AKTA 19 (AKTA PILIHAN RAYA 1958)
 


INFORMASI TERKINI

:: SIARAN MEDIA ::

KENYATAAN MEDIA : URUSAN KAJIAN SEMULA PERSEMPADANAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PILIHAN RAYA - 21 OKTOBER 2014

KENYATAAN MEDIA : PAMERAN RANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN SUKU KETIGA TAHUN 2014 - 15 OKTOBER 2014 - 15 OKTOBER 2014