Jata
Banner
 |  INFO KORPORAT 
 
VISI, MISI, & DASAR UTAMA
 

 

VISI, MISI & DASAR UTAMA


VISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Menjadi Sebuah Institusi Pengurusan Pilihan Raya Demokratik yang Cemerlang dan Mendapat Kepercayaan Rakyat.

MISI SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

Mendukung Sistem Demokrasi Berparlimen Dan Menjamin Hak Rakyat Untuk Memilih Wakil Mereka

Dengan Mengurus, Mengawal Selia Dan Mengendalikan Pilihan Raya Secara Bebas Dan Adil.