Jata
Banner

PIAGAM PELANGGAN PENGURUSAN

1. PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN

Bagi pemohonan yang dikemukakan sekurang-kurangnya 4 hari bekerja dari tarikh kenderaan hendak digunakan, pegawai penyelarasan akan memastikan bahawa pemandu dan kenderaan yang akan digunakan, dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya 2 hari dari tarikh penggunaanya.

2. PENCALONAN PINGAT

Borang-borang pencalonan yang lengkap dihantar ke JPM atau SUK selewat-lewatnya 10 hari sebelum tarikh tutup.

3. PENGURUSAN MESYUARAT

Bilik mesyuarat, makanan serta kelengkapan mesyuarat disediakan bagi setiap mesyuarat yang dibuat tempahan tidak kurang 3 hari bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan.

4. EDARAN SURAT

Surat / Memo yang diterima sebelum jam 3.00 petang diedar pada hari yang sama.

5. URUSAN PERKHIDMATAN

Dokumen pengesahan lantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen dikemukakan kepada Ketua Perkhidmatan dalam tempoh 1 minggu selepas maklumat yang lengkap diterima.

6. URUSAN PERSARAAN

Borang maklumat asas persaraan dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam 2 tahun sebelum tarikh persaraan.

Borang maklumat persaraan dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam 3 bulan sebelum tarikh persaraan.

7. URUSAN CUTI

Borang permohonan cuti rehat yang telah diluluskan direkod dalam masa 3 hari.

Permohonan cuti separuh gaji/tanpa gaji dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam masa 3 hari selepas permohonan diterima untuk mendapatkan kelulusan.

8. KURSUS UNTUK PEGAWAI DAN KAKITANGAN

Setiap Pegawai dan kakitangan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

9. KURSUS INDUKSI UMUM DAN KHUSUS

Pegawai dan Kakitangan yang baru dilantik menghadiri Kursus Induksi Umum dan Khusus untuk disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh enam bulan dari tarikh lapor diri.

10. BIL TUNTUTAN

Pembayaran Bil Tuntutan diproses dan diselesaikan dalam masa 14 hari selepas diterima.

11. PESANAN TEMPATAN

Pemprosesan pesanan tempatan dilakukan dalam masa 3 hari bekerja dari tarikh diterima.

12. BARANG-BARANG BEKALAN PEJABAT

Pembekalan barang-barang bekalan  pejabat disediakan dalam masa 5 hari bekerja dari tarikh permohonan.

13.  BELANJAWAN TAHUNAN JABATAN

Penyediaan anggaran Belanjawan Tahunan Jabatan disediakan selewat-lewatnya pada pertengahan Mac setiap tahun.

14. PENDIDIKAN PENGUNDI

Bahan-bahan pendidikan pengundi akan sentiasa  berada di dalam kuantiti yang mencukupi dan sedia untuk digunakan.

15. PERKHIDMATAN PELANGGAN

Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan bagi memberi penerangan kepada orang ramai berhubung tugas dan tanggungjawab SPR.

16. PENERBITAN / PUSAT SUMBER

Menguruskan penerbitan Berita SPR sebanyak 3 kali dalam setahun dan diedarkan pada bulan Mei (Bil. 1), September (Bil. 2) dan Januari (Bil. 3).

Menguruskan penerbitan Laporan Tahunan 1 kali dalam setahun dan diedarkan pada setiap bulan Jun.

Meningkatkan jumlah bahan bacaan ilmiah di perpustakaan SPR.

17. PERHUBUNGAN AWAM

Memberi maklum balas terhadap aduan awam dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan diterima.